• 0342 3171058

Üniversitemizden başka Üniversitelere giden öğrencilerimize ait %30'luk Başarı Burslarının yatırılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bilgi verilmiştir.

 

Tıp ve Hukuk Fakültelerinde okuyan, Farabi Değişim Programından faydalanan öğrencilerin bursları Temmuz-Ağustos aylarında yatırılacaktır.