• 0342 3171058

MİSYON

Araştıran, sorgulayan, yenilikçi ve nitelikli öğrenciler yetiştirebilmek amacıyla hedefler belirleyerek Türkiye’de sayılı üniversitelerden olabilmek.