• 0342 3171058

VİZYON

Sürekli gelişmeyi hedefleyen aktif öğrenme ve bilgilendirmede nitelikli yöntemler uygulayan araştıran sorgulayan, uluslararası rekabet kabiliyeti yüksek öğrenciler yetiştirmek ve kendisine güvenen bireyler kazandırmak.