• 0342 3171058

*HİZMETLER

 

*Öğrencilerin başvuru evraklarının alınması ve değerlendirilmesi, değerlendirilen başvuruların ilgili üniversitelere gönderilmesi.

*Gelen öğrenci başvurularının değerlendirilmesi ve ilgili bölümlere gönderilmesi.

*Giden öğrencilerimize 2.aşama evrakları için bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi, giden öğrencilerimizin evrak kabulü.

*Giden öğrencilerimize ait ilgili evrakların denetlenerek üniversitelere gönderilmesi.

*Gelen öğrencilerin ilgili evraklarının bölümlere gönderilmesi.

*Giden öğrencilerimizin derslerini takip edip diğer üniversitelerden istenmesi Not Durum Belgelerinin ve Katılım Belgelerinin takibini yapılması.

*Giden öğrencilerin not durum belgelerinin bölümlere gönderilmesi.

*Gelen öğrencilerle ilgili Öğrenci İşleriyle koordinasyonu sağlanması.

*Öğrencilerin ders değişikliklerinde mevzuata uygun değişikliklerin yapılmasının sağlanması.

*Üniversitelerle anlaşmaların yapılması ve takip edilmesi.

*Düzenli aralıklarla YÖK’e gönderilmek üzere Rapor Düzenlenmesi.

*Mevzuat çerçevesinde öğrencilere burs ödenmesi.

HİZMETLER