• 0342 3171058

2020-2021 Akademik yılı Güz/Güz-Bahar Yarıyılı Farabi Başvuruları 2 Mart -16 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Farabi Değişim Programı kapsamında Üniversitemizden başka Üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler belirlenen tarihler arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

      BAŞVURU KOŞULLARI

 • Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin Genel Akademik Ortalamalarının en az 2.00/4.00  olması gerekmektedir.
 • Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyanlar yararlanamazlar, birinci sınıfında okuyan öğrenciler bu programa başvuruda bulunabilirler.
 • Daha önce Farabi Değişim Programına katılmış olan öğrenciler tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

BAŞVURUDA HAZIRLANACAK BELGELER

 1. Öğrenci Belgesi (Öğrenci İşlerinden Onaylı 1 Adet)
 2. Not Durum Belgesi (Öğrenci İşlerinden Onaylı Transkript 2 Adet)
 3. Nüfus Kimlik Fotokopisi (1 Adet)
 4. Öğrenci Kimlik Fotokopisi (1 Adet)
 5.  Öğrenci Başvuru Formu (Tıkla İndir-Doc) (2 Adet) (Formu bilgisayar ortamında doldurmanız ve resminizi yapıştırmanız zorunludur.)
 6. Aday Öğrenci Başvuru Formu (Tıkla İndir-Doc) (2 Adet)(Formu bilgisayar ortamında doldurmanız ve resminizi yapıştırmanız zorunludur.)

           

            ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Formlar bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınacaktır. Elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular Üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Protokolü imzalamış olan Üniversiteler ile yapılacaktır. Protokol yapılan üniversiteleri görmek için web sayfamızdan Anlaşmalı Üniversiteler kısmında yer almaktadır. Başvurmak istediğiniz üniversite de bölümünüzün olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.
 • Başvurularda tek Üniversite tercih hakkı verilmektedir.
 • Başvuru yapılmadan önce ilgili üniversitelerin web sayfalarından ders içeriklerinin uyumu tarafınızca kontrol edilerek, uyumsuzluk halinde bölüm başkanı ya da farabi bölüm koordinatörüyle görüşmeniz gerekmektedir.
 • Başvurular 2020-2021 Akademik yılı Güz ya da Güz/Bahar yarıyılını kapsamaktadır. Sadece Bahar Dönemi için değişim yapılmamaktadır.
 • Öğrencinin alttan dersi olması başvuru yapmasına engel değildir.

 

      Dokuz Eylül, Anadolu ve İstanbul Üniversitelerine başvuracak öğrenciler söz konusu üniversitelerin web sitelerinden ayrıca on-line başvuru  yapmalı ve başvuru çıktılarını ofisimize teslim etmelilerdir.

 

 

1) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmesi,

 

    %70'lik ödemeler aylık 455,00 TL  olarak, 

 

    %30'luk ödemeler güz dönemi transkriptteki başarı durumuna göre yapılmaktadır.

 

2) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet Yükseköğretim Kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması  2-16 Mart 2020
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi    3 Nisan 2020
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması  24 Nisan 2020
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi   8 Mayıs 2020
YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)  15 Mayıs 2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 26.02.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.