• 0342 3171051

Üniversitemizden başka Üniversitelere giden öğrencilerimize ait %30'luk Başarı Burslarının yatırılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına talimat verilmiştir.

 

Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültelerinde okuyan Farabi Değişim Programından faydalanan öğrencilerin bursları Temmuz-Ağustos aylarında yatırılacaktır.